11-11-2014
Document/comunicat

Comunicat sobre la consulta del 9n de 2014

Després de l’acte polític impulsat principalment per CiU, ERC, ICV i CUP conegut com a 9-n, Germania Nacional Catalana considera que la formulació del 9-n ha deixat palès que la burgesia catalana no vol l'alliberament de Catalunya. Tan és així que ha renunciat des d’un principi a organitzar un referèndum que fos el primer gran acte d’independència jurídica del qual s’hagués pogut derivar una declaració d’independència en tota regla. En comptes d’emparar-se en el dret internacional, s’han respectat i aplicat totes les regles de l’estat espanyol i això, entre d’altres raons, primerament perquè de fet ha estat organitzada per una part de l’estat, concretament per l’estat colonial instal·lat a Catalunya. En aquest sentit ha quedat molt i molt clar el paper de l’ANC com un conducte per on dirigir les masses, a les quals es va començar a enllaminar amb promeses d’independència, per anar derivant les movilitzacions cap al referèndum i finalment per a quedar-se amb una consulta

Considerem el fet que un 29% del que seria el cens (recordem que en aquest cas ampliat amb una franja de dos anys) s’hagi pronunciat a favor de la independència és una notícia que no hauria de sorprendre ningú que sàpiga que els catalans érem a la CAC, segons l'Enquesta d'usos lingüístics de la població, un 31,02% de la població el mateix 2013 (un 36,23% el 2003). 

Aquest encara no 29%, dèiem, doncs, no hauria de sorprendre ningú, si no és a aquells que s’han dedicat i es dediquen constatment a fer el discurs pretesament paternalista de la inclusió dels castellans, d’acceptar la seva llengua, la seva cultura, a Catalunya, com un bé natural a defensar i a propagar. Per què una dada estadísticament tan contundent, tan clara, no mou ningú a condemnar els discursos castellanistes que s’han estat alimentant i s’alimenten encara? La resposta és perquè aquests discursos castellanistes no s’han impulsat mai per a acostar ni un sol castellà al moviment consultista sinó per a domar les masses que en tota aquesta maniobra de pressió ha de menester la burgesia catalana, masses en qui batega un odi espontani als castellans i a la castellanitat. Tants castellans hi ha que hagin pogut votar a favor de la independència com catalans hi ha en contra. Sí que en canvi cal afegir un percentatge de votants favorables a la independència, de catalanitzats (sobretot d’origen africà), que s’hauria de restar del percentatge de catalanoparlants independentistes. En tot cas no creiem que sigui una xifra substancial.

Constatem doncs que vivim en un període d’ensorrament nacional, d’un fracàs nacional, reflectit en una minorització cada vegada més gran del poble català, que ja enunciaven les  enquestes. 

Què es podia esperar però d’un procés que ja havia començat girant-se d’esquena a la meitat de la nació, consagrant la divisió que Espanya imposa i atia entre les Illes, la Catalunya del sud, la franja de ponent i la resta del Principat? Què es podia esperar d’un procés que tant s’omplia la boca d’unitat, quan es prohibia explícitament que les Illes s’unissin (evitant la unitat, doncs) amb aquest procés i quan per contrast no estalviava en propganda castellana i castellanista, amb el pretext de no excloure ningú, etc.? I què es pot esperar d’una gent que ja només els queda implorar als castellans no ja que els permetin fer tal o tal acte polític o jurídic, sinó que votin sí a la independència en el «referèndum definitiu»? Aquesta és la independència de la qual parlen i per la qual es fan dir independentistes? Una independència que depèn i que és en mans dels castellans, tant dels qui ostenten responsabilitats de poder com dels colons rasos?  

Tot plegat demostra que amb la democràcia burgesa només perdem i només podem perdre i que per a retornar la Nació catalana a la plenitud no hi ha cap més via que la de destruir des de fora els instruments colonials espanyols i francesos.